Dr. Namrata S. Gupta

Principal


02742 266348

namratag_gupta@yahoo.com

Shri S. C. Malav

Assistant Professor


02742 266348

malav555@yahoo.co.in

Shri Parvin. V. Ami

Assistant Professor


02742 266348

piya_313@yahoo.co.in

Shri Mahesh K. Patel

Programmer


02742 266348

patelmaheshk@rediffmail.com

Shri Sudhir S. Chauhan

Programmer


02742 266348

chauhansudhirs@yahoo.co.in

Shri Samir M. Chaudhary

Librarian


02742 266348

samirlibpln@gmail.com

Shri. Divyang B. Shah

Adhoc Assistant Professor


02742 266348

divyang710@gmail.com

Shri. AlpeshKumar R. Limbachiya

Adhoc Assistant Professor


02742-266348

alpeshlimbachiya94@gmail.com

Shri. Vinod C. Raval

Jr. Clerk


8401541352

vinodraval66@gmail.com

Satishbhai R. Barot

Peon


02742 266348

Jyotsanaben J. Sadhu

Adhoc Peon


02742 266348